ANKAFERD

    

 

Kanama kontrolünde yüzyılın buluşu olarak kabul edilen Ankaferd BloodStopper, hemostaz düzenleyicisi olarak fonksiyon gören, vücut dışı yaralanmalar, travmatik kesikler, DİŞ OPERASYONLARI, spontan ya da cerrahi girişimler sonrası oluşan minör ve majör kanamaların kontrolünde kullanılan ve uygulamada süratle, hemostatik etki elde edilen, standart bitkisel içerikte, stabil ve streril tıbbi bir üründür.

 • Türk buluşudur

 • T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilk Türk ürünüdür.

 • % 100 bitkiseldir, Hiç bir inorganik/sentetik katkı içermez.

 • İritasyona neden olmaz. Sterildir, steril özelliğini asla kaybetmez.

 • İçerisinde ve uygulandığı yerde mikrop barındırmaz.

 • Alerjik etkisi yoktur.

 • Bilinen yan etkisi yoktur.

 • İnsan sağlığı açısından risk içermez.

 • Likit formdadır, bu sebeple uygulaması çok kolaydır.

 • Uyguladıktan sonra bölgeden temizlenmesi gerekli değildir.

 • Özel bir saklama koşulu yoktur, soğuk zincir vs. gerektirmez.

Diş Hekimleri neden Ankaferd Blood Stopper (ABS) kullanmayı tercih eder?

Kanama kontrolünde yüzyılın ürünü olarak kabul edilen Ankaferd Blood Stopper, ağız içi kanamayı ‘çok kısa sürede’ kontrol altına alarak diş hekimlerinin çalışmasını kolaylaştırır. Oturum sayısını azaltarak hekime vakit kazandırırken, hastanın konforunu artırır.

Dental Girişimlerde Gelişen Hemorajilerin Kontrolünde Ankaferd Uygulamaları

Cerrahi girişim sonrasında oluşan kanamalı bölgeye ‘sivri ucu çıkarılmış’ steril plastik enjektör yardımıyla ürünü kuvvetlice püskürtün. ‘İLK’ püskürtmenin kuvveti ve bu ilk püskürtme ile doku hasarının oluştuğu hemorajik alanın yüzey kaplanma oranı, oluşan networkun kalitesini belirleyici nitelikte olduğundan çok önemlidir. İlgili hemorajik bölge, tek püskürtme ile kaplanamayacak kadar büyükse aynı biçimde diğer kaplanamayan bölgelere de püskürtmeler yapılabilir.

ABS, püskürtme gerçekleştirilen kanama alanlarında oluşturduğu network çerçevesinde vital eritrosit aggregasyonu ve fizyolojik hemostaz regülasyonu yaparak kanamayı kontrol altına alacaktır. Bu süreci olumsuz etkileyecek tarzda etkin bir ilk püskürtmeyi takiben aynı alana ardı ardına püskürtmeler yapılması gelişen fizyolojik ağı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle aynı alana tekrar püskürtme yapma ihtiyacı hissedilirse ilk püskürtmenin etkinliğine izin verecek tarzda 30-45 saniye kadar beklenmesi yararlı olur.

İlk püskürtmenin kuvvetli ve kaplayıcı etkinliğinin olmadığı düşünülüyorsa kanamalı bölgeye sivri ucu çıkarılmış steril plastik enjektör yardımıyla ürünü kuvvetlice tekrar ‘İLK’ püskürtme kabul edecek tarzda uygulama mümkündür. Uygulamaların bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak diş beyazlatma girişimleri sırasında tekrarlayan püskürtmeler yapıldığında ürün bitkisel içeriği bu işlemde kullanılan kimyasal maddelerle etkileşerek patolojik önemi olmayan diskolorasyona yol açabilir. Bu nedenle izole olarak diş beyazlatma girişimi yapılacak hastalarda kontrolsüz kanama beklenmiyorsa standart kan durdurucu yöntemler tercih edilebilir.

 

Dental Girişimlerde Kullanım Alanları

1-Komplikasyonlu ya da normal dis cekimi operasyonlarında

2-Süt dişlerinde kuron pulpası ampütasyonunu takiben oluşan kanamalarda

3-Detartraj ve kuretaj işlemleri sonrası oluşan dişeti kanamalarında

4-Dişeti flap operasyonları sonrasında

5-Implantasyon işlemleri sırasında ve sonrasında oluşan kanamalarda

6-Sistemik medikal sorunlu dental hastalıklarda; ilgili tıbbi branşın konsültasyonuyla, hemorajik komplikasyon riskli diş ve dişeti hastalıklarına kanama kontrolü amaçlı lokal dental girişimlerde

 

 Sayfa Kategorisi: Ürünlerimiz