Hoşgeldiniz

                                               

İleri Dental Medikal 21. yy.'ın ağır rekabet ortamında hekimlere kariyerlerini güçlendirici eğitimler, kliniklerine gelişmiş medikal ürünler sunar.

Çağımızın önemli problemlerinden biri aynı uzmanlık alanında çalışan birey ya da kurumların sayısının çoğalması ve pastadan alınan payların oldukça azalması. Bu rekabet ortamında özellikle bir uzmanlığa sahip bireylerin ve ticari işletmelerin ayakta kalabilmek için gelişmiş tekniklerden ya da teknolojilerden faydalanarak farklılaşması hayatiyet arz eder hale gelmiştir.

İDM olarak amacımız değerli hekimlerimizin/kliniklerin bu ortamda farklılaşarak öne çıkmaları için ileri düzeyde dizayn edilmiş eğitimlerle donanımlarını arttırmak, sunduğumuz medikal ürünler ve hizmetler ile şahsi ya da kurumsal satış-pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunmak ve böylece kariyerlerini güçlendirmek kazançlarını arttırmaktır.